Runnerlade

Unn weil sich kaan Mensch des alles merke kann, was mir hier iwwer uns verzappe, gibts des alles aach noch emal zum Runnerlade fer zum Ausdrucke odder als Anhang zum Weiderverschigge.

nach owwe !